ÚvodLokální distribuční soustava

Lokální distribuční soustava

Poskytujeme komplexní energetické služby v oblasti návrhu, výstavby a provozování lokálních distribučních soustav.

Princip lokální distribuční soustavy (LDS)

LDS je síť pro rozvod energií, v níž je prostřednictvím jednoho připojovacího bodu napojeno více koncových odběratelů energií k nadřazené distribuční soustavě. Ti pak získají nižší cenu silové elektřiny vůči ceníku majoritního regionálního obchodníka s elektřinou.

Jaké výhody plynou ze zřízení LDS ?

  • Úspora fixních nákladů za odběrné místo.
  • Úspora připojitelné kapacity.
  • Výhodnější tarify elektřiny.
  • Možnost připojení vlastní výroby elektrické energie.
  • Komplexní zabezpečení řízení dodávek silové elektřiny a distribučních služeb na bázi smluvních ujednání s odběrateli uvnitř LDS, včetně jejich pravidelného vyhodnocování a fakturace.
  • Pro tyto účely používáme vlastní plně automatizovaný monitorovací on-line systém měření a také speciální vyhodnocovací SW pro přehledný rozpis jednotlivých parametrů v příloze k faktuře za elektřinu odběratelům v LDS.

Lokální distribuční soustava a vnořená FVE

LDS s vnořenou fotovoltaickou elektrárnou (FVE) je optimální stav pro využívání elektřiny vyrobené ve FVE a zároveň ihned (prakticky beze ztrát) spotřebované v odběrném místě. Naše inteligentní a plně automatické ukládání přebytků elektřiny z FVE do baterií a jejich zpětnou dodávku do veřejné distribuční sítě nebo zpět do odběrného místa zajistí účinnost až 97 %.